13

Bo pierwsi w Polsce wprowadziliśmy wiele nowatorskich treningów z dziedziny uwodzenia. Szkolenie z Inner Game jest tego najlepszym przykładem, nikt poza WL w Polsce nie prowadzi systematycznych i skonkretyzowanych szkoleń ze zmiany postawy i przekonań dostosowanych do uwodzenia. Wprowadzamy różne szkolenia tematyczne jak m.in. Uwodzenie w Tańcu, Gra Dzienna, Sztuka Uwodzicielskiej Komunikacji, Uwodzenie Hipnotyczne, Uwodzenie ONLINE czy wspomniane wyżej szkolenie z budowania wewnętrznej postawy ( INNER GAME) lub szkolenie dla kobiet ZOSTAŃ KUSICIELKĄ, o czym być może już wcześniej słyszałeś w mediach,