18

Bo znane osoby z kręgów uwodzenia w Polsce właśnie u nas często zasięgają porad, gdy sami są w kropce. Nasi uczniowie sami zaczynają obecnie prowadzić swoje szkolenia mp. Feniks, F.