28) Co jest w cenie i w jakich godzinach odbywają się szkolenia ?

Podana cena obejmuje szkolenie, nie obejmuje dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia i wejść do klubów.
Szkolenia na sali odbywają się w godzinach 12-17, praktyka w klubie 23-2 (ewentualnie 24-3)