25

Bo jesteśmy praktykami, którzy cały czas się rozwijają, praktykują w polu nowo poznaną wiedzę z uwodzenia,