7

Bo sami ciągle rozszerzamy i aktualizujemy swoją wiedzę i umiejętności ucząc się od najlepszych na świecie. To u nas możesz posiąść wiedzę i umiejętności wprost od nich, nikt w Polsce obecnie nie ma takiego zasobu wiedzy. Tak jak pierwsi w kraju odbyliśmy szkolenie u BADBOY-a, tak do tej pory szkoliliśmy się osobiście u wielu uwodzicieli światowej sławy.