LOVEDROP

ld_final_bio3Chris Odom, a.k.a. Lovedrop, Wszedł do społeczności w późnych latach 90-tych. Chris przebywał i podróżował z Mysterym przez wiele lat, coachując studentów w polu i prowadząc seminaria w wielu rejonach świata.

Chris jest autorem najnowszej książki VA p.t. „Revelation” i współautorem (wraz z Mysterym) „The Venusian Arts Handbook”. W Polsce niedawno ukazała się ta książka pod tytułem „Zwab piękną kobietę do łóżka” wyd. sensus.

Interesuje się muzyką, literaturą i socjodynamikami. Gra na gitarze, pisze książki, trenuje sporty, spotyka z przyjaciółmi i praktykuje w polu. Chris żyje w Los Angeles ze swoją dziewczyną Kacey. Jest wspomniany w „GRZE” na stronie 493.

jallvd