ZAN PERRION

zanperrion3ZPZan Perrion jest pisarzem i znanym uwodzicielem naturalnego sposobu uwodzenia. Wczesne artykuły Zana miały daleko idący wpływ na obecną społeczność uwodzenia. Zan jest jednym z uwodziceli, którym Neill Strauss poświęcił cały rozdział w swojej książce „GRA” i jednocześnie chyba najbardziej znanym ze swojego specyficznego stylu uwodzenia opartego na „klasycznej” adoracji kobiety i naturalności przebiegu uwodzenia. Zan jest gościem wielu audycji radiowych i programów tv, często daje wykłady na uniwersytetach m.in. UC Berkeley, McGill University, and Queen’s University
jazansopotadvzansolidzan